Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Tasemetööd ja eksamid

 

Eksamid ja tasemetööd  2022-2023 õa 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad: 
   

  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a; 
  2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a; 
  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,  ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 12. juuni 2023. a; 
  

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad: 

   

 1. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a; 
    2) eesti (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a; 

  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a. 

 1. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a; 
    2) eesti (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a; 
    3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a; 
    5) Inglise keel (kirjalik) –  18. Oktoober 2022. a. 

 

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
kool Tel 53324259 
sekretär Tel 5548625

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee