Hoolides loon õnneliku maailma

FotoJet

Tutvustus

Õdusa atmosfääriga ja lapsesõbralik Albu Põhikool asub Kesk-Eestis Järvamaal Järva vallas Albu külas. Koolikompleks asub vanas mõisas, millest esimesed teated on pärit aastast 1282

Õppetegevus toimub looduskaunis keskkonnas (Nt: Koolikompleks asub vanas mõisapargis, kaasaegsetes ja korrastatud hoonetes. Koolimajaks on kaunilt restaureeritud mõisahäärber, kehalise kasvatuse tunnid toimuvad rahvamajas, toitlustamine toiduaidas ning meid ümbritseb idülliline mõisapark. 

Meie koolis on:

 •  sõbralik ja kokkuhoidev koolipere, 
 •  loomingulised ja hoolivad õpetajad,
 •  kaasaegne ja üldpädevusi toetav õpikeskkond,
 •  heal tasemel huvitegevus ja ringitöö,
 •  palju muusikat, pillimängu ja tantsu, 
 •  mitmekülgsed sportimisvõimalused,
 •  hästi toimiv tugisüsteem,
 •  toetav vald.

Meie armsas kooliperes loovad õpilased ja õpetajad ühtse ja teineteist toetava meeskonna. Õpilaste algatusi hinnatakse ja üksteist inspireeritakse. Õppetegevus on mitmekülgselt toetatud projektide, aine- ja teemapäevade, kontsertide-teatrietenduste, õppekäikude, väljasõitude, matkadega jms. Kool teeb koostööd teaduskooliga, algatab ja osaleb ühisprojektides. Lisaks tavapärastele ainetundidele on õppekavasse lisatud majandusõpe ja informaatika. Kõik klassiruumid on kaasaegsed, neis kasutatakse multimeedia- ja IT-vahendeid. Lisaks arvutiklassile ja mobiilsele digitahvlipargile on meil nõuetele vastavad loodusainete, käsitöö- ja tehnoloogiaõpetuse klassiruumid. „Meite lapse pillitoas“, kus mängitakse kitarri, ukulelet, kannelt või karmoškat, saavad pillimängu selgeks kõik Albu kooli noored. Lisaks saavad õpilased õppida muusikakooli õppekava järgi klaverit ja akordionit. Tänu mitmekülgsele huvitegevusele on meie koolis palju osavaid muusikuid, multifilmimeistreid, parkourijaid ja andekaid sportlasi. Spordi- ja suusapäevi viime läbi Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses, koostöös noortekeskusega toimuvad huvi- ja spordilaagrid. Õppeprotsesse toetavad eriline piirkond, kuhu kuulub A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel, Kõrvemaa maastikukaitseala koos kõigi matkaradadega ning kohalik aktiivne kogukond.

Meie koolis jätkub igale õpilasele aega ning kõikide võimed ja vajadused saavad toetatud. 

 • Oleme avatud kõigile uutele õpilastele, kes tahavad sellest kõigest osa saada. 
 • Ootame oma kollektiivi õpetajaid kelledele meeldib siduda formaalharidust mitteformaalharidusega. 
 • Koolipere on altis osalema programmides ja olema partneriteks, mis toetavad õpilaste õppeprotsesse ning avardavad maailma mõistmist.

 

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
kool Tel 53324259 
sekretär Tel 5548625

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee