Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Projektid

Albu kogukonna teaduspäevad koos sõpradega 2022

Programm

Eesmärk:

· Albu kooli õpilased ja kogukond on kaasatud teadusmaailma avastamisse ning panustanud teaduse populariseerimisse.

Tulemus:

· Teaduspäevade õpitubades on omandatud huvitavate ja praktiliste tegevuste käigus uusi teadmisi, kasutatud on TULEMi põhimõtet;

· õpilased mõistavad loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid ning loodusteaduslikud pädevused on arenenud;

· teadusnädala õpisündmused on toetanud riikliku õppekava loodusõpetuse, keemia ja füüsika õpitulemuste omandamist.

Tegevused:

· Avamine teadusteatri etendusega;

· teadust populariseerivad töötoad klassidele “Maailma algelementide salajane elu”, “Mis on jäätise sees? Kuidas lihtsalt leiutada jäätisemasinat?”;

· noore teadlase PhD Triinu Härmase avalik loeng Aravete, Koeru ja Albu kooliperele, vanematele ja kogukonnale “Miks me ei sõida veel vesiniku autodega”;

· hullu teadlase päev teaduskohviku ja teadusdiskoga.

Tegevuskava 9.11-30.11.22

 

Kolmapäev 9.11

IX klassi õpilased valmistuvad õpitubadeks.

Reede 11.11

Teaduspäevade avamine Albu Põhikoolis, teadusteatri etendus Albu kooliperele.

Kolmapäev, neljapäev 17.11-16.11

1.Töötuba "Maailma algelemendid ja nende salajane elu: aatomitest saavad ained/ aine- ja energiaringe".

Füüsika-keemia õpetaja seletab, kuidas looduses saab nähtamatu nähtavaks ja vastupidi ning mis osa on selles kõiges päikesel.

2. Töötuba „Anorgaaniliste ainete keemilised omadused“

3. Töötuba „Jäätisemasin“

Vanemad õpilased juhendavad nooremaid. Uuritakse, milline informatsioon on perioodilisustabelis. Loetakse lühijutte keemilistest elementidest ja nende leidumisest.

Pannakse kokku molekulmudeleid.

Reede 18.11

1.Külas Tartu Ülikooli keemik PhD Riinu Härmas, kes vestleb koolinoortega imelisest ja ootamatutest seostest igapäevaelu ja keemia vahel (kolm loengut) „Miks me ei sõida veel vesiniku autodega“

o Koeru Keskkool kl 9.00

o Albu Põhikool kl 11.00

o Aravete Keskkool kl 13.00

2.Stiilipäev Albu koolis „Hull teadlane“

3.Õpilasesinduse Teaduskohvik.

4.Teadlase kostüümide esitlus, auhinnad ja vahetunni teadusdisko.

Reede 25.11

Teadusteatri etendus Ahula ja Albu lasteaias

Esmaspäev, teisipäev 28.11-29.11

Töötoad Koeru Kekkoolis:

1. "Maailma algelemendid ja nende salajane elu: aatomitest saavad ained"

Uuritakse, milline informatsioon on perioodilisustabelis. Pannakse kokku molekulmudeleid.

2. "Maailma algelemendid ja nende salajane elu: aine- ja energiaringe".

Teaduspäevade eesmärk
Albu kogukond ja noored on kaasatud teadusmaailma avastamisse ja panustavad teaduse populariseerimisse. 

Teaduspäevad 2020- Keskkond ja keemia

Programm

17.09 Uurimis- ja loodusretk „Mürgiga või mürgita“ 

 •       I-V klassi õpilastele keskkonna ja keemia teemaline uurimisretk Jänedale, Kõrvemaa maastikukaitse alal- juhendaja Ester Valdvee

23.09 „Imelise keemia“ õpitoad

 •       „Mulli keemia ja füüsika“
 •       „Hologramm“
 •       4 töötuba - 2 töötuba I-IV klassini, gruppides, 2 töötuba V-IX kl, gruppides
 •       VIII-IX klasside  õpilased näitavad noorematele ja teevad koos keemia põnevaid katseid

24.09 Õpilasesinduse Teaduskohvik „Söödav ja/või mittesöödav- üks keemia kõik“

 •       Lämmastiku jäätis
 •       Tossav limonaad 
 •       Söödavad ja mittesöödavad keemilised eksperimendid toiduainetest

25.09 Mini Teadusteatri etendus Ahula ja Albu lasteaias- „Mulli keemia ja füüsika“

 •       Katseid näitavad  VIII-IX kl õpilased keemia õpetaja juhendamisel.

30.09 Tartu Ülikooli Teaduskooli „Füüsika õpikoda“

 •       Albu ja Aravete kooli VIII ja IX klassi õpilastele suunatud teaduse populariseerimise loeng ja praktikum

1.10 Külas teadlane-bioloog Urmas Tartes

 •       on eesti bioloog ja loodusfotograaf,  töötanud Zooloogia ja Botaanika Instituudi direktorina ja professorina Eesti Maaülikoolis. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni esimees.
 •       Loeng „Keskkond ja loodus meie ümber“ 45 min kestva loeng-seminari keskel tutvutakse eriliste nähtustega looduses, avatakse nende tausta ning räägitakse teadusliku meetodi kasutamisest nähtu leidmisel ja lahtimõtestamisel. Esinemine on illustreeritud ekraanile näidatavate loodusfotodega.
 •       Loengud Albu ja Aravete õpilastele
 •       Avatud loeng kogukonnale

2.10 Uurimis- ja loodusretk Endla rabas

 •       VI-IX klassi õpilastele keskkonna teemaline uurimisretk soode ja rohumaade uurimiseks rajatud uurimisbaasi Toomal ja Endla raba uurimisjaama- retke ja loodusvaatlusi juhib Tooma  looduskeskuse spetsialist.

Projekti toetab: Järva vald

 

XX Võistulugemine Hansenist Tammsaareni 2023

 

Ootame kõiki juubeli-võistulugemisele Albu Põhikooli reedel, 3. veebruaril 2023

 

Üleriigiline Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemine Hansenist Tammsaareni populariseerib noori lugema ja analüüsima Tammsaare loomingut, annab võimaluse harjutada esinemisoskust ning õpetab eesti keelt teise keelena õppijale riigikeelt Tammsaare loomingu kaudu.

 

Päevakava

Kell 10 SA A. H. Tammsaare Muuseumi Vargamäel külastamine (soovi korral)

11.00 Registreerimine Albu Põhikoolis/kohvipaus

11.30 Avamine

12.00 Hääleharjutused

12.15 Võistulugemine vanuserühmade kaupa erinevates ruumides

13.30 Lõuna Toiduaidas

15.30 Kokkuvõtted, tagasiside žüriilt

16.00 Võistulugemine peapreemiale (vanuserühmade võitjate vahel)

16.30 Autasustamine

17.00 Pildistamine, juubelitordi söömine

 

Tingimused: lugeda peast 3-5 min pikkune katkend või lühipala Tammsaare loomingust.

Võisteldakse kolmes vanuserühmas: 5.-7., 8.-9. ja 10.-12.klass.

Korraldajad võivad teha muudatusi vanuserühmade jaotuses pärast registreerimist.

 

Hindamisel arvestatakse

· repertuaari valikut ja sobivust lugejale

· teksti mõtte esiletoomist

· kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon jne)

· kontakti publikuga

· teksti peasolekut

· emotsionaalsust ja mõjuvust

NB! Sellel konkursil ei hinnata näitlejameisterlikkust.

Registreerida hiljemalt Tammsaare sünnipäevaks, 30.jaanuariks lingi kaudu https://forms.gle/SqJ4NCHqSXLqHBnD6

 

Kontakt

Enda Trubok

Hansenist Tammsaareni projekti juht

Tel +372 5569 9341

Võistulugemine

Kirjandusklassik A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine sai alguse 2004. aastal. Mõte tekkis sellest, et Albu vald on suurkirjaniku kodupaik ning tol hetkel puudus vabariigis üleriigiline proosalugemiskonkurss.

Esimesele võistulugemisele eelnes Tammsaaret väärtustav Eduard Ubalehe ja Ivi Madisoni korraldatud Tammsaare päev 2003.a. Külalisteks olid Järva-Madise kirikuõpetaja Pille Salveste ja H. Treffneri Gümnaasiumi õpetaja Helgi Tering.

Eestis olid tuntud Liivide luulekonkurss Alatskivil, “Koidulauliku valgel” Pärnus ning Betti Alveri võistlus Jõgeval. Proosalembesed lapsed jäid sagel kõrvale.

Uue konkursi eesmärgiks oli anda koolinoortele võimalus üksteisega rinda pista proosalugemises, populariseerida Tammsaare loomingut, tutvustada kirjaniku sünnipaika ning anda lugejaile näitlejate juhtnööre etlemisoskuse arendamiseks.

Korraldus

Võistulugemise hindamisjuhend näeb ette lugeda peast kuni 5-min katkendi või pala kirjaniku loomingust. Õpilasi hinnatakse kolmes vanuserühmas: 5.-6, 7.-9 ning 10.-12. kl ja täiskasvanud. Igal aastal osaleb keskmiselt 60-80 õpilast. Aastate jooksul on ettevõtmisest osa võtnud ligi 1500 õpilast, lisaks sadu lugemiskettides osalenuid.

Osalejad

Osalejaid  igast eesti piirkonnast Saaremaalt, Elvast, Raplast, Tartus, Tallinnast, Aravetelt, Narvast jne

Hindajad

Noori on käinud hindamas ning neile juhtnööre jagamas (hääleharjutusi, soovitusi repertuaari valikuks, pinge maandamise oskusi, tekstianalüüsi jne) Indrek Saar, Ülle Lichtfeldt, Kalju Komissarov, Helen Rekkor, Mari Tarand, Urmas Lennuk, Ain Roost, Tõnis Lukas, Arvo Sarapuu, Virko Annus, Helen Rekkor, Arlet Palmiste, Toomas Lõhmuste, Mihkel Kabel, Alo Kõrve, Veiko Tubin, Iivi Leppik, Rain Simmul, Katrin Nielsen, Are Tints, Anne-Ly Sova, Vallo Kirs, Ingomar Vihmar, Sten-Robert Pullerits, Ott Aardam, Liis Aedmaa, Kristiina Alliksaar, Klaudia Tiitsmaa, Ott Aardam, Garmen Tabor, Illimar Vihmar, Jan Teevet, Ursel Tilk, Eva Koldits, Anneli Rahkema, Ago Gaškov jt

Lugemisaasta avaüritus

 1. a avas meie konkursiga Eesti lugemisaasta kultuuriminister Laine Jänes. Kohal viibis ka Ameerika Ühendriikide suursaatkonna kultuuri-ja pressiatašee James Land

Muutumine rahvusvaheliseks

Võistulugemise piirid on aastate jooksul laienenud ning 2010. aastast andsime võimaluse Eesti kultuuriruumi lõimuda ka väliseestlastel ja eesti keelt teise keelena õppijatel. Osa on võtnud Ameerika, Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa, Ukraina, Läti, Belgia, Norra noored. Tutvumisõhtutel vahetati kogemusi, tutvustati oma koole. On hulk veteranlugejaid, kes on alustanud juba 5. klassist ning käinud siin võistlemas igal aastal kuni keskkooli lõpuni. Nende seast on välja kasvanud tuntud lavastajaid ja näitlejaid: Viljandi teatri näitleja-lavastaja Vallo Kirs, kes sai tuntuks juba filmist „Klass“, Tõnis Niinemets, Ringo Ramul, Liisa Saaremäel ning lavakoolis õpib Sten-Robert Pullerits.

Suvekool

Väiksema keeleoskusega noorte jaoks on toimunud kolm korda rahvusvaheline „Hansenist Tammsaareni“ suvekool, mis Albu õpilaste toel on aidanud välismaa õpilasi ja õpetajaid ning vene keelt kõnelevaid eestimaalasi. 

Võistulugemise peakorraldajaks on Albu Põhikool ning alati on üritusele õla alla pannud Albu vallavalitsus ning Vargamäe muuseum, kus lugema tulnud noored enne võistlust kirjaniku sünnipaigast inspiratsiooni saaksid. Hea koostöö Albu vallavalitsuse, Albu Toiduaida, Valgehobusemäe spordikeskuse, Rummusaare puhkemajaga julgustas looma ka suvekoole. Õla on alati HT üritustele alati alla pannud kooli endised ja praegused direktorid Õile Kalme, Eduard Ubaleht, Ervin Laanvee, Ervin Jürisoo, Maie Rambi, Rünno Lass, Andy Tilk. Ervin Jürioo jätkas traditsiooni edukalt ka 2006/2007, kui viibisin Krimmis eesti keele ja kultuuri õpetajana. Avakavas on Albu õpilaste muusikalised etteasted kõigile oodatud. Kool on Kaja Kraavi juhtimisel muutunud laulu ja pillimängu mekaks. Võistulugemise alguses on Albu vald aastaid allkirjastanud suvelavastuste koostöölepinguid, jaganud teavet Vargamäel toimuvast. Avamas alati vallavanemad Kalju Kertsmik, Tiina Oraste.

Tänuväärne on olnud kogu Albu koolipere tubli abi võistulugemise korraldamisel 

Lugemisketid

Entusiastlike inimeste olemasolu tagas rohke osavõtu ka 2013. ja 2018.rahvusvahelistest Hansenist Tammsaareni lugemiskettidest https://vimeo.com/album/2552321; https://www.youtube.com/results?search_query=hansenist+Tammsaareni+lugemiskee+2018

Esimene kett oli pühendatud A. H. Tammsaare 135. sünniaastapäeva ja HT 10. juubeli tähistamiseks, teine EV 100 kingitusena.

Tunnustus

Paljude toetajate ja osavõtjate abiga on üritus muutunud õpilaste-õpetajate hulgas populaarseks ning rõõmu  teeb see, et meie ühistegevust on tunnustatud ka riigi poolt:

„Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine kuulutati „Eesti tõe ja õiguse aastal“ 2006./2007.õppeaastal Aasta Teoks, 2010. aastal pälvis „Hansenist Tammsaareni“ suvekool Kultuuriministeeriumi ja MISA eesti keele väärtustamise ja lõimimistegevuse valdkonna preemia, 2011. aastal sai „Hansenist Tammsaareni“ töörühm „Eestimaa õpib ja tänab“ auhinna. Lugemiskett oli esitatud 2013.aastal Järvamaa Aasta Teo nominendiks.

Töörühm ja žürii

Et üritus jätkusuutlikum oleks, on palju inimesi meeskonnatöösse panustanud, koosseis vahetunud.

Aitäh, Malle Pau, Maarika Avloi, Claire Miljukova, Rain Kaljura, Kaja Tamsalu, Anneli Trummer, Valdu Konrad, Merike Nuiamäe, Maarja Liiv, Elle Viljamäe, Silvi Väinsalu, Pille Väisanen, Kaja Tammsalu, Kersti Liivak; žüriis korduvalt osalenud Viiu Paljak, Kersti Kertsmik, Aune Suve-Kütt, Reelika Räim, Marika Tamtik, Anne Viljat, Janne Vink, Kristi Kirss, Siiri Kvell, Piret Järvela, Kaja Sarapuu, Birgit Itse jt. Abi sõitudel ja suvekooli vaba aja sisustamisel on andnud perekond Niinsalu, Enno Roos, Malle Lomp, Leho Rohtla, perekond Altmets, Rene Tammleht (kitarrikontsert), Õile Kalme, Maiu Mäe pere ja paljud teised.

Virtuaalne võistlus 2021

Covidi-piirangute tõttu lükkus võistlus kirjaniku sünnipäevalt jaanuari lõpust 12. märtsile Esimene Zoom’i-võitlus Albu ja Narva voor koos. laabus hea koostöö, ühisõppuste tulemusena. Kogemused andsid julgust vajadusel ekraani vahendusel jätkata.

Aitäh, Anu Lassi, Ingrid Sommer, Elen Pent, Tiia Mänd, Edda Joost, Mare Kabel, Maret Alev, Küllike Veede, Merike Kernu, Kaja Kraav, Aune Suve-Kütt, Reelika Räim, Ago Gaškov, Eva Koldits, Anneli Rahkema, Triinu Sikk jt.

Projekti juht: Enda Trubok, Hansenist Tammsaareni projekti juht, Albu Põhikooli emakeeleõpetaja 2001-2006 ja 2007-2014

Projekti toetajad läbi aegade: Eesti Kultuurkapital, Kultuurkapitali Järva Ekspertgrupp, Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, HARNO, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järva Maavalitsuse haridus- ning kultuuriosakond, Briti Nõukogu, Avatud Eesti Fond, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti Mõisakoolide Ühing, Tanksemäe Saffer, Kehra Vabadussõja Muuseum, Tammsaare OÜ, Eesti Pagar ja Leibur AS, Eesti Piim, Koeru Hooldekodu, MTÜ Kassiaru V.U, ettevõtja Jüri Kurik, Koolibri, Avita kirjastus.

1.novembril 2021. aastal saab albu kool 100 aastaseks. see on väärikas vanus ja soovime seda ka väärikalt tähistada. Meil on töös sellega seoses 2 suuremat projekti.

Ajaloouurimus ja raamat

"100 aastat hariduselu Albu mõisas" ajaloo uurimuse ja raamatu koostamine ning trükk.

Albu mõisas alustas kool ametlike dokumentide järgi tegevust 1.novembril 2021. aastal ja esimeseks direktoriks oli Jaan Nurk. Alates sellest ajast on Albu mõisas haridust järjepidevalt antud. Kool on toiminud nii põhikoolina, algkoolina kui ka täienduskoolina. Arvestades vanust pidas kohalik kool ja kogukond vajalikuks kogu ajaloost ülevaate andmiseks arhiivi materjale uurida, endistelt ja praegustelt õpilastel mälestusi koguda ning koostada ja kokku panna ülevaatlik teose.

Raamatut koostab Albu kooli ja kogukonnaga seotud kolleegium:

Malle Pau- endine ajalooõpetaja, aktiivne kogukonnaliige ja kodu-uurija

Külli Pesti- endine õpetaja, kooli ajaloo jäädvustaja ja kroonik

Ester Valdvee- kodu-uurija, aktiivne kogukonnaliige

Küllike Veede- õpetaja, kooli ajaloo jäädvustaja

Sirje Pehk- emakeeleõpetaja

Kaja Kraav- ajalooõpetaja, kooli ajaloonurga idee algataja

Kersti, Liivak- klassiõpetaja, kooli ajaloo uurija ja jäädvustaja

Enda Trubok- endine emakeeleõpetaja ja projektide eestvedaja

Õile Kalme- endine kooli direktor, kooli ajaloo jäädvustaja ja kroonik

Maarja Liiv- endine õpilane ja õpetaja, kooli ajaloo jäädvustaja ja arhiveerija

Mare Kabel- klassiõpetaja, kooli ajaloo uurija ja jäädvustaja

Aune Suve- kooli hoolekogu esimees, tehniline nõustaja

Tiia Mänd- õppejuht, kooli ajaloo jäädvustaja, projektijuht ja koordineerija.

Projekti toetavad: Järva Vallavalitsus, KULKA Järvamaa ekspertgrupp, MTÜ Albu Mõis

Muusikal

Toome lavalaudadele ja etendusse kokku kõik Albu kooli õpilasrühmad ja siit kandi taidlusrühmad, kus nad saavad näidata oma loomingulist mitmekesisust. Vorm ja väljund on eriline juubelihõnguline muusikal, seega tulemus võib olla üllatav. Ettevalmistuse käigus oleme aru saanud, et mitmeid kollektiive kaasav ettevõtmine on väga suur töö. Ainult

kõikide ühise pingutusena on võimalik seda teostada. Muusikali autor on Küllike Veede ja viisistanud Kaja Kraav.

Osalevad kollektiivid on: Albu kooli mudilaskoor, lastekoor, poistebänd; Albu rahvamaja segakoor Sink Sale Proo; Albu Rahvateatrist mõned inimesed ja selleks

muusikaliks ekstra loodud õpetajate segakoor.

 1. aasta novembris täitub 100 aastat sellest, kui Albu külas hakati andma kooliharidust. Uurides paikkonna hariduselu ajalugu näeme, et see oli väga oluline samm

siin piirkonnas. Soovime selle muusikaliga tähistada seda sündmust eriliselt, nõnda, et see puudutaks võimalikult paljusid kogukonna liikmeid.

Muusikal ei ole ajaloolise kronoloogiaga, küll aga inspireeritud sellest. See toob välja väikese mõisakooli võlud, tutvustatakse maakooli vahvaid võimalusi ning koolipere

ja kogukonna ühtsust.

Plaanis on neli etendust. Ootame kogukonda ja kõiki vilistlasi vaatama ja kaasa elama.

Lavastuse meeskond

Lavastaja: Arlet Palmiste ja Küllike Veede

Muusikaline juht: Kaja Kraav

Kunstiline juht: Kersti Liivak

Lavastuse assistent: Mare Kabel

Liikumise assistent: Tiia Mänd, Minna Mänd, Kersti Liivak

Helindaja: Sulev Liiva

Valgustaja: Karl Vilks

Inspitsient: Merike Kernu

Tehniline assistent: Elen Pent, Berit Tomlinson

Nõustaja: Arlet Palmiste

Organisatsiooniline meeskond:

Projekti kirjutamine:Tiia Mänd

Ruumid ja varustamine: Malle Lomp

Lavakujundus/lavameister: Kaupo Mäe

Täiskasvanute koordinaator: Aune Suve

Turundus ja suhtlus avalikkusega: Triin Murd, Elen Pent

Osalejad: kogu Albu koolipere, kõik õpilased ja õpetajad

Projekti toetavad: Järva Vallavalitsus, KULKA Järvamaa ekspertgrupp, MTÜ Albu Mõis, MTÜ Albu Noortekeskus, Albu Rahvamaja

 

Muusikali saad vaadata siit

KIK projekti info Albu kooli kodulehel:

Albu Põhikool sai 2021.aastal rahastuse projektile „Albu Põhikooli rohetehnoloogiliste lahendustega teaduspesa ”. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud raha Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise toetusmeetmest.

Projekti üldeesmärgiks on kasvatada üldhariduskoolide õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast.

Albu Põhikooli eesmärk on projekti käigus:

⸙ Kaasata õpilased keskkonnaharidusse läbi rohetehnoloogia, ringmajanduse ja taaskasutuse. Jagada teadmisi ning praktilisi oskusi inimtegevuse mõju vähendamisest ümbritsevale keskkonnale. Teoreetiliste teadmiste kinnitamine energiasäästlike praktiliste töövõtetega. Läbi praktiliste katsete ja looduse uurimise populariseerida teaduse olulisust ning tõsta noorte teadlikkust teadusest. Koolis õppimine ja teaduse tegemine on omavahel seotud.

⸙ Renoveerida kooli pargis olev hoone üks osa rohetehnoloogia lahendustega väliõppe klassiks. Albu Põhikooli kõikide klasside õpilased annaksid oma panuse väliõppeklassi planeerimisel ja renoveerimisel.

⸙ Õpilased õpivad läbi loodussõbralike materjalide kasutuse tundma erinevaid rohetehnoloogilisi lahendusi. Läbi tegevuste teadvustaksid rohetehnoloogia, ringmajanduse, taaskasutuse seost teadusega. Oskaksid hinnata teaduse olulisust. Noored saaksid aimu teaduse tegemise protsessist, ebaõnnestumised vahelduvad õnnestumistega.

⸙ Õppeprotsess oleks väljakutseid pakkuv, erinevaid pädevusi ja oskusi arendav. Läbi jälgimiste, katsetamiste, praktiliste tegevuste õpiksid kliimamuutuse neutraalse käitumise algtõdesid. Oskaksid mõista elektri tarbimise ja keskkonnamõju seoseid.

⸙ Erinevad osapooled saavad nii õpetamises kui ka õppimises uusi teadmisi. Läbi edukate ning teadlikult lõimitud projektide tekib Albu Põhikooli juurde keskkonnasäästlikkuse ning rohetehnoloogiaalane kompetents, mida antakse edasi arusaadavalt, teaduslikult põhjendatult ning praktikas rakendades. Koolil tekib selge suund õppekava rikastamiseks läbi loodusteaduse.

⸙ Läbi keskkonnalaste teadmiste ning praktilise õppe tekib Albu Põhikooli keskkonnasõbralik väliõppeklass-teaduspesa. Väliõppeklassteaduspesa rajamisse panustavad õpilased ja õpetajad ise, et saada maksimaalselt teadmisi keskkonahoidu ja ringmajandust puudutavatel teemadel. Looduse keskel ja loodust säästvas keskkonnas on õppimise protsess rõõmu pakkuv.

Projekti toetuse summa on: 9975 eurot

Projekti kestvus: 05.10.2021 – 01.02.2023

Projekti käigus teeme koostööd: Sven Aluste Hobukooli Park esindajaga; Maris Mägi Tartu loodusmaja koolitusspetsialistiga; Katriin Kristmann TalTechi nooremteaduriga; Marian Nummert permakultuuri disaineriga; Ester Valdvee keskkonnaspetsialistiga; Merike Kont maastiku- ja heakorraspetsialistiga.

I etapp - „Õppeklassi teaduspesa planeerimine” 05.10.2021 - 31.12.2021

Ettevalmistus, eesmärkide seadmine koos õpilastega.

11.11.2021

toimus 7.-9. klassile loodusehitus alane õppekäik Sven Aluste Hobukooli Parki. Selleks, et alustada õppeklassi-hoone renoveerimist vaatasime Sven Aluste praktilistest tegevustes, milliste materjalide ja võtetega on võimalik rohetehnoloogia lahendusi järgides renoveerida pargis olev osa hoonest.

17.11.2021

Sven Aluste külastas Albu Põhikooli ning tutvustas 1.-9.klassile öko-innovaatilist õppevahendit "Savimaja komplekt koolile" ning tutvus renoveerimist vajava hoonega.

02.12.2021

Toimus 1.-5. klassiga õppekäik Tartu loodusmajja. Tartu loodusmajas nägime, kuidas on võimalik ehitada rohetehnoloogiliste lahendustega maja.

II etapp - "Kogume teadmisi" 01.01.2022 - 31.03.2022

10.02.2022

TalTechi nooremteadur Katriin Kristmann Albu Põhikoolis. Kogu koolipere ( I - IX klass) sai osa noore teadlase teekonnast teadusesse. Õpilased said läbi praktiliste tegevuste osa teadusest.

25.02.2022

I – IX klassi õpilastel oli rohepöörde projekti teemaline koduõppepäev. Õpetajate koostööna valmis projekti põhine digitaalne õppematerjal, mida saab ka projekti lõppedes õppeprotsessis kasutada. Õppematerjalide koostamises lõimisime erinevaid õppeaineid projekti teemadega.

09.03.2022

Permakultuuri disainer Marian Nummert rääkis Eesti kliimale orienteeritud permakultuurist. Käisime I-IV klassiga vaatamas aeda, kuhu rajada kevadel teoreetilistele teadmistele tuginedes väikese permakultuuri aia.

15.03.2022

Tartu loodusmaja koolitus "Säästlik ressursikasutus ja keskkonnasõbralikud käitumisharjumused õppeasutustes. Rohelise kooli programm". Koolitusel osalesid 7.-9.klass ning õpetajad. Saime teadmisi keskkonnasõbralikust käitumisest. Osalesime praktilistes töötubades.

22.03.2022

I-IX klass osales projekti raames Merike Kont koolitusel. Saime teadmisi maastiku- ja

heakorrastus teemadel, pakendijäätmete taaskasutusest. Noored õppisid panustama

kodukoha heakorda ja on teadlikumad loodust kahjustavast käitumistest.

III etapp - "Teeme ära" 01.04.2022 – 31.10.2022

06.04.2022

Noored tegid algust permaaia rajamisega. Vaatasime üle, mis seemneid saaks ette külvata ja kuidas seda teha. Alustasime õppeklassi renoveerimisega. Õppeklassis on sees lahti võetud vana seinavooder, uus aken ootab paigaldamist. Esimesteks ehitustöödeks on kõik olemas, ootame kevadisemat ilma. Esimese tööna saavad kooli õpilased ja õpetajad osa seina ehitamisest.

18. ja 19.04.2022

Sven Aluste ja Albu Põhikooli poiste tööõpetuse õpetaja Valdu Konradi juhendamisel hakati renoveerima teaduspesa. Jõudsime kahe päevaga võtta maha ühe vana seina ja paigaldada rõdu ukse ning akna. Väiksemasse seina paigaldasime aknad. Punusime vitstest savi-põhu seina jaoks karkassi. Nüüd ootame sooja ilma ja saame lõppviimistluse saviga voolida.

19.04.2022

Sünoptik Taimi Paljak kohtus I-IX klassi õpilastega ning õpetajatega. Saime teada, kuidas jälgitakse ja prognoositakse ilma. Saime ka näputäiteid, kuidas ise jälgida ilma ja kogutud andmed saata ilmateadlastele. Oleme ilmaandmeid kogunud alates oktoobrist.

25.04.2022

Õpetajad said projekti raames osa õuesõppe alasest koolitusest "Avatud õpikeskkondade ja programmide looduskursus"/"Looduse ABC ja õuesõppe alused". Meid külastas Tartu loodusmaja koolitaja Helle Kont. Toimus meie esimene õuesõppeklassi tund. Õpetajad oli õpilaste rollis ning said osa keemia, ajaloo, matemaatika, loodusõpetuse jne tundidest.

06.05.2022

Valmistasime ette permaaeda.

09.05.2022

Ester Valdvee juhendamisel loodusretk. Õpiti vaatlema loodust. Koolituse praktilises osas õppisid noored kasutama "Rohemeetri" rakendust. Rohemeetri kaudu saime teada kui elurikas on meie kodukandi ökosüsteem.

10.05.2022

Jätkasime permaaia rajamist. Õpilased, õpetajad ja kogukond said valmis õppeklassi uue saviseina. Valmis sai ka terrass.

17.05.2022

Õpilased istutasid permaaeda enda külvatud taimed.

16.-20.05.2022

Toimusid õuesõppeklassi terrassil esimesed erinevad ainetunnid.

Mai 2022
Järva Valla Lehes juttu projektist (Lk 6)

Juuni 2022
Oleme saanud permaaeda heitliku ilma tõttu kaks kord külvata ja istutada.
Tulem - aias sirguvad kõrvitsad, suvekõrvitsad, herned, peet, erinevad
maitsetaimed, ravimtaimed, erinevad lilled.

29.06.2022
Valmis õppeklassis uus põrand. Põranda aluslaudadeks on ringmajanduse
põhimõttel kasutatud õppeklassi saviseina asemel olnud seinamaterjali.
30.06.2022
Meie eelmise õppeaasta projekti tegemisi kajastas Järva Teataja (30.06.22)
ajakirjanik Eva Klaas.

https://jarvateataja.postimees.ee/7554457/loppenud-oppeaastal-valmis-albu-koolis-
korralik-valioppeklass

31.08.2022
Oleme koolis tagasi. Vaatame mida oleme vahepeal projekti raames teinud.
Õppisime kuidas looduslikest materjalidest õppeklassi seina soojustada.

04.09. 2022
sai väga vana laud uue kuue. Väsinud jalad vahetasime uute vastu. Lihvisime lauapinna ja
saimegi valmis ringmajanduse põhimõttel õppeklassi laua.
13.09.2022
Saagi koristus permaaiast. Enamjaolt saime kõrvitsaid, suvekõrvitsaid,
maitsetaimi, peeti. Lilled kasvasid meie aias suurepäraselt. Peet oli väga
kasin. Tegime omad järeldused. Suvekuumus ja pidev temperatuuri järsk
kõikumine ei loonud häid kasvutingimusi. Suvel kasteti vastavalt vajadusele.
Rohida polnud vaja. Vett sai jõest ja õppeklassi renniveest vihmavett.
Järeldus: permaaeda on kergem hooldada.

2021.a november - 2022.a mai
Õppematerjalide üks osa.
Projekti raames on kogutud ilmaandmeid alates 2021.novembrist kuni
2022.mai. Siin näide, kuidas õpilased kogusid andmeid. Analüüsisime ja

mõtisklesime Eesti ilma üle.
03.10.2022
Kooli permaaiast korjatud suvekõrvitsad said potti. Roog oli seekord magus
ja üllatav. Ka meie toolid suundusid renoveerimisele. Loodusringi lapsed
said kasutada õppeklassi. Terrassi pealne oli hea aluspind loodusliku kunsti
tegemiseks.
12.10.2022
Toimus Albu Põhikoolis KIK projekti tänukohtumine kõigile neile, kes on
panustanud projekti õnnestumisse. Tänasime lapsevanemaid,
kogukonnaliikmeid, koolitajaid, meeskonda-õpetajaid, õpilasi.
TÄNUKS meie suurele meeskonnale video projekti: https://youtu.be/i4v8s3ugYzA

IV etapp - "Teeme kokkuvõtteid" 01.11.2022 - 01.02.2023
Mõttetalgud, mida õppisime juurde, kuidas panustasime teadusesse. Viime
läbi õpilaste ja õpetajate seas küsitluse, mis annab võimaluse välja tuua
projekti olulisem õpitu jpm. Valmivad õppematerjalid, mida saaksime
edaspidi kasutada erinevates tundides. Teaduspesa aktiivne kasutus
õppetegevuses. Naudime koos looduses õppimist.

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
kool Tel 53324259 
sekretär Tel 5548625

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee