Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Õppenõukogud

Albu Põhikooli
Korralised õppenõukogu koosolekud 2020/ 2021 õa

 1. august 2020
  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. 2019/2020 õa kokkuvõte
  3. Täiendava töö sooritamisest
  4. Õppetöö korraldamine 2020/ 2021 õppeaastal
  5. 2020/ 2021 õa üldtööplaani kinnitamine

 

 1. november 2020
  1. I trimestri õpitulemused
  2. Tugimeetmete määramine ja tulemuslikkus
  3. Õpilastele IÕK rakendamisest

 

 1. märts 2021
  1. II trimestri õpitulemused
  2. Tugimeetmete määramine ja tulemuslikkus
  3. Õpilastele IÕK rakendamisest
  4. VIII klassi loovtöö kulg

 

 1. juuni 2021
  1. Üleminekuklasside lõpetamine.
  2 Täiendavate tööde määramine.
  3. Kokkuvõte kooli esindamistest, õpilaste tunnustamine

 

 1. juuni 2021
  1. IX klassis lõpetamine ja õpilaste tunnustamine
  2. Kokkuvõtted loovtöödest, tasemetöödest, lõpueksamitest.
  3. Kokkuvõte täiendava töö läbiviimisest, täiendava töö pikendamine (vastavalt vajadusele)

 

 1. august 2021
  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. 2020/2021 õa kokkuvõte
  3. Täiendava töö sooritamisest
  4. Õppetöö korraldamine 2021/ 2022 õppeaastal
  5. 2021/2022 õa üldtööplaani kinnitamine

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula
õpetajate tuba 38 53 729

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee