Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Õppenõukogud

Albu Põhikooli
Korralised õppenõukogu koosolekud 2022/ 2023 õa
23. november 2022
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.      
2. I trimestri õpitulemused.
3. Tugimeetmete määramine ja tulemuslikkus.
08. märts 2023
1. II trimestri õpitulemused.
2. IÕK rakendamisest ja tugimeetmete tulemuslikkus.
31. mai 2023
1. Üleminekuklasside lõpetamine.
2 Täiendavate tööde määramine.
3. 2020/2021 õa kokkuvõte kooli esindamistest ja õpilaste tunnustamine.
15. juuni 2023
1. IX klassis lõpetamine ja õpilaste tunnustamine.
2. 2022/2023. õa kokkuvõte loovtöödest, tasemetöödest, lõpueksamitest.
3. Kokkuvõte täiendava töö läbiviimisest, täiendava töö pikendamine (vastavalt vajadusele).
30. august 2023
1. Täiendava töö sooritamisest.
2. Õppeaasta tööanalüüs
3. 2023/2024 õa õppetöö korraldamine, üldtööplaani kinnitamine

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
kool Tel 53324259 
sekretär Tel 5548625

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee