Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Koolipere

Nimi Amet/aine Kontakt
Annika Orula
direktor
annika@albu.ee
Tel 58054048
Tiia Mänd
õppejuht
tiia@albu.ee
Tel 5079397
Elen Pent
arendus- ja noorsootööjuht
huvijuht@albu.ee
Tel 53539640
Valdu Konrad
haldusjuht
valdu@albu.ee
Tel 5281924
Maret Alev
sotsiaalpedagoog
maret@albu.ee
Anu Lassi
haridustehnoloog
anu@aravetekk.ee
Merike Kernu
mõisa perenaine
merike.kernu@mail.ee
Kerli Böning
mõisa aednik - perenaine
kerli@albu.ee
Hannes Ugam
mõisa peremees
hannes@albu.ee
Õpetaja Klassijuhatamine/õppeaine Kontakt
Kersti Liivak
I klassi klassiõpetaja
kunstiõpetus
kersti@albu.ee
Ingrid Sommer
IV-V klassi klassiõpetaja
inimeseõpetus
ingrid@albu.ee
Mare Kabel
II-III klassi klassiõpetaja
III-IV klassi loodusõpetus
käsitöö ja kodundus
majandusõpetus
mare@albu.ee
Edda Joost
V-IX klassi matemaatika
edda@albu.ee
Berit Tomlinson
VII klassi klassijuhataja
II-IX klassi inglise keel
berit@albu.ee
Kadri Kaarlep
V-IX klassi eesti keel ja kirjandus
kadri@albu.ee
Elle Viljamäe
vene keel
elle@albu.ee
Kaja Kraav
muusikaõpetus
ühiskonnaõpetus
ajalugu
kaja@albu.ee
Raili Adelbert
VII klassi loodusõpetus
VIII-IX keemia
VIII-IX füüsika
raili@albu.ee
Aivo Sildnik
geograafia
bioloogia
aivo@albu.ee
Brigitta Krasavin
kehaline kasvatus
brigitta@albu.ee
Tiia Mänd
II-III klassi ujumisõpetus
tiia@albu.ee
Kristiina Oprištšenko
VI klassi klassijuhataja
V-VI klassi loodusõpetus
V-VI klassi ajalugu
VI-VII klassi ühiskond
kristiina@albu.ee
Valdu Konrad
töö- ja tehnoloogiaõpetus
valdu@albu.ee
Küllike Veede
eriklassi õpetaja
küllike@albu.ee
Maret Alev
üks-ühele õpetaja
maret@albu.ee
Elen Pent
informaatika
huvijuht@albu.ee
Merike Aeg
abiõpetaja, pikapäeva rühma õpetaja
merike.aeg@albu.ee
Kaia Maasik
abiõpetaja, pikapäeva rühma õpetaja
kaia.maasik@albu.ee
Klass Õpilaste arv Klassijuhataja
I klass
16
Kersti Liivak
II klass
7
Mare Kabel
III klass
7
Mare Kabel
IV klass
9
Ingrid Sommer
V klass
9
Ingrid Sommer
VI klass
17
Kristiina Oprištšenko
VII klass
8
Berit Tomlinson
VIII klass
3
Elen Pent
IX klass
9
Elen Pent
Klass Nimi Amet/Kontakt
9
Marta-Ann Grossfeldt
ÕE president
martagrossfeldt@gmail.com
6
Laura-Liisa Sommer
ÕE asepresident
Laura.sommer@albu.ee
9
Keiti Kuusmann
ÕE liige
Keiti.Kuusmann@albu.ee
6
Margot-Jaanika Saarmets
ÕE liige
Margot.saarmets@albu.ee
5
Sofia-Saskia Jürlau
ÕE liige
Sofiasaskia.jurlau@albu.ee
5
Karolin Luigelaht
ÕE liige
Karolin.luigelaht@albu.ee
5
Mia Stamm
ÕE liige
Mia.stamm@albu.ee

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
kool Tel 53324259 
sekretär Tel 5548625

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee