Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Koolipere

Nimi Amet/aine Kontakt
Annika Orula
direktor
annika@albu.ee
Tel 58054048
Tiia Mänd
õppejuht
tiia@albu.ee
Tel 5079397
Elen Pent
huvijuht, arendusjuht
huvijuht@albu.ee
Tel 53539640
Valdu Konrad
haldusjuht
valdu@albu.ee
Tel 5281924
Maret Alev
sotsiaalpedagoog
maret@albu.ee
Anu Lassi
haridustehnoloog
anu@aravetekk.ee
Merike Kernu
mõisa perenaine
merike.kernu@mail.ee
Kerli Böning
mõisa aednik - perenaine
kerli@albu.ee
Hannes Ugam
mõisa peremees
hannes@albu.ee
Õpetaja Klassijuhatamine/õppeaine Kontakt
Kersti Liivak
II klassi klassiõpetaja
kunstiõpetus
kersti@albu.ee
Ingrid Sommer
III-IV klassi klassiõpetaja
inimeseõpetus
ingrid@albu.ee
Mare Kabel
I klassi klassiõpetaja
III-IV klassi loodusõpetus
käsitöö ja kodundus
majandusõpetus
mare@albu.ee
Edda Joost
V-IX klassi matemaatika
edda@albu.ee
Berit Tomlinson
VI klassi klassijuhataja
V klassi eesti keel ja kirjandus
V-IX klassi inglise keel
berit@albu.ee
Kadri Kaarlep
VI-IX klassi eesti keel ja kirjandus
kadri@albu.ee
Elle Viljamäe
vene keel
elle@albu.ee
Kaja Kraav
muusikaõpetus
ühiskonnaõpetus
ajalugu
kaja@albu.ee
Raili Adelbert
VII klassi loodusõpetus
VIII-IX keemia
VIII-IX füüsika
raili@albu.ee
Aivo Sildnik
geograafia
bioloogia
aivo@albu.ee
Cevin Pent
kehaline kasvatus
informaatika
cevin@albu.ee
Tiia Mänd
IX klassi klassijuhataja
IV klassi ujumisõpetus
tiia@albu.ee
Kristiina Oprištšenko
V klassi klassijuhataja
V-VI klassi loodusõpetus
V-VI klassi ajalugu
VI-VII klassi ühiskond
kristiina@albu.ee
Valdu Konrad
töö- ja tehnoloogiaõpetus
valdu@albu.ee
Küllike Veede
eriklassi õpetaja
küllike@albu.ee
Maret Alev
üks-ühele Õpetaja
maret@albu.ee
Brigitta Krasavin
abiõpetaja
brigitta@albu.ee

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
õpetajate tuba 38 53 729

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee