Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Kooli traditsioonilised sündmused

Esimese koolipäeva pidulik aktus. Esimesse klassi astujaid juhatavad  kooliteele meie toredad üheksanda klassi õpilased. Kõlavad kaunid laulud, tähtsad kõned ja südamlikud soovid. Kohtutakse klassijuhatajaga ja klassikaaslastega klassides, meenutatakse suve ja uusi kohustusi alanud õppeaastal. Pärast asist olemist on ühine kringlisöömine toiduaidas koos laste, lastevanemate ja õpetajatega.

Kooli alustame pehme maandumisega, et õpilastel suvepuhkuselt tulek oleks võimalikult meeldiv, siis iga õppeaasta teisel koolipäeval on meie koolis tavaks õppeaineid lõimiv maastikumäng. Mängu valmistavad ette meie loovad õpetajad. Kontrollpunktides on erinevad ülesanded lõimitud teadmiste omandamise, meeskonnatöö, liikuvuse ja loovusega.  I-IX klassi õpilastest moodustatud segameeskonnad liidavad kooliperet, annavad võimaluse õppida üksteist tundma ja vanematel toetada nooremaid. Nende aastate jooksul, nähes õpilasi teistsuguses olukorras (koostööd tegemas, lahendamas loovusülesandeid või meisterdamas) on tulnud palju toredaid üllatusi. Meie õpetajad saavad uhkusega öelda, et Albu koolis õpivad väga vahvad õpilased. Ainejaamas omandatud teadmisi ja oskusi kinnistame kokkuvõtteid tehes. Päeva lõpetame piknikuga kooli õuel. 

Teaduspäevad on meie kooli kõige uuem traditsioon. Korraldame seda koostöös Albu kogukonnaga. Meid inspireeris Teadlaste öö festival ja soovisime oma õpilastele ja kogukonna inimestele tuua teadusmaailma lähemale. Teeme koostööd AHHAA keskusega, Tartu Ülikooli teaduskooliga, teadlaste ja professoritega. Viime läbi õpitubasid ja praktikume, korraldame avatud loenguid, vaatame populaarteaduslikke filme. Oleme käinud õppekäikudel uurinud loodust ning  inimest ja näinud tema emotsioonidest tingitud energiaimpulsse arvutiprogrammis. Teinud teadusteatrit ja esitanud seda ka meie lasteaia lastele, korraldanud teaduskohvikus söödavaid ja mittesöödavaid eksperimente. Kõike seda tehes avastame maailma ja vaatleme nähtusi läbi teadusliku aspekti. Loodame, et tulevikus kasvab tänu sellele juurde mõni noor teadlane.

Tore päev õpetajatele ja põnev päev õpilastele. Nagu ikka sellel päeval annavad tunde ja juhivad kooli üheksanda klassi õpilased. Mõnikord on päev väga akadeemiline, teinekord jälle natuke lõbusam. Traditsiooniline aktus ja vahest mitte nii traditsioonilised tunnid või ettevõtmised õpetajatele. Oleme õppinud line tantsu, osalenud mängus “Targem kui 5B”, õppinud tunnis “kõrgemat matemaatikat” ja kirjutanud luuletusi. Igatahes on sellel päeval meie kooli “noored õpetajad” sama loovad kui nende staažikad kolleegid. Tänu ja rõõm sellel päeval on vastastikune.

Muusika on meie majas au sees ja selle kõla on kuulda kõikjal: muusika- ja koorilaulutundides, poiste bändis, “Meite laste pillitoas” ning muusikakooli tundides. Loomulikult me tähistame rahvusvahelist muusikapäeva väärikalt! Meil on käinud külas tuntud klassikalise muusika artistid, klassikatähed, välismaised muusikud ja andnud kontserte meie kaunis mõisasaalis. Mõnel aastal oleme ise käinud kontsertturneedel ja osalenud muusikatöötubades. Iga aasta isemoodi, aga kindlasti on see emotsionaalselt nauditav ja hariv. 

Kes on kõige väledam ümber hekiringi jooksja? On ju põnev teada. Võidujooksuga selgitame välja kõige kiirema võistkonna. Hekiring on Albu mõisa ees olev 250 meetrine ring juba vanast mõisaajast, ilus, kaunistab meie parki ja natukene meenutab isegi staadionit. Igal aastal on see võistlus veidi isemoodi reeglitega, aga kõik Albu kooli õpilased osalevad selles pikkade traditsioonidega mõõduvõtmises. Iga-aastane kindel komme on see, et kõik võistkonnad saavad auhinnaks maitsva tordi või küpsetise, millega on pärast jooksu mõnus maiustada. Selle võistluse  käigus
õpime eneseületamist, korraldamist, üksteise toetamist ning naudime ühtsust ja liikumisrõõmu. 

 

Sügisel, kui lehed  langevad, puud on juba peaaegu raagus, ilmad muutuvad kõledaks ja nukraks, on meil koolis üks armas ja südantsoojendav sündmus: kooli sünnipäev. Tähistame seda kauni kontserdiga, kus lapsed saavad näidata, mida nad on õppinud. Kõik laulud, pillipalad, tantsud ja ilulugemised saavad ette näidatud lastevanematele ja kooliperele. Me arendame sellega loovust ja julgust, õpime eneseväljendust, väärtustame kodupaiga hariduse ja kultuurilugu ning traditsioone.

Novembris keskendume terve kuu jooksul üldpädevuste arendamisele, mis on seotud elukestva õppe ja karjääriplaneerimisega, ettevõtlikkuse ja kodanikualgutusega, vahel on lõimitud tegevused ka jätkusuutliku arengu ja keskkonna teemadega. Sel kuul toimuvad erinevad sündmused: töötoad, loengud, Töötukassa karjääriõppe tunnid ja nõustamised, külalistunnid huvitavate erialade inimestega ja ettevõtjatega. Käime õppekäikudel ettevõtetes, viiakse läbi ettevõtlusmänge ja konkursse loovusülesannetega. Õpime olema loovad, algatusvõimelised, avastame oma andeid ja mõtleme tuleviku ning oma võimaliku karjääri kujunemise peale. 

Sujuvalt novembrist detsembrisse jõudes saame panna jõululaadal proovile oma teadmised majandusest, ettevõtlikkuse,  loovuse ning proovime minivariandis ettevõtja ametit. Mõeldes välja ja valmistades huvitavaid tooteid- teenuseid, mida jõululaadal klientidele pakkuda, jõuab kõik õpitu praktikasse. See tegevus on meil mõtestatud, õppeprotsessi osaks tehtud ja eesmärk jääda kasumisse. Ettevõtmine on kasvanud juba nõnda suureks, et kogukond võtab osa ning meie tublid lapsevanemad on siin lastele suureks toeks ja abiks. Õpime koostööd ja oleme ettevõtlikud.

Pallimänguturniir, kus ei puudu, nagu sa aru võid saada, piparkoogid. Päev täis hoogsat pallimängu ja lusti. Tavapäraselt peavad nooremad I-IV klass pallilahingut ja V-IX klass mängib korvpalli. Mõnel aastal võib olla ka mänguks võrkpall, kuidas just parasjagu sobivam tundub.

Traditsioon on kestnud varsti juba 20 aastat ja tore on veel see, et õpetajad on alati väljas oma üllatusmeeskonnaga. Millises vormis nad parasjagu on, pole kunagi teada. Vahest ollakse lumehelbekesed, rahvatantsijad spordiklubist Vargamäe, teinekord vanad pedagoogid või siis lumememmed, mõnikord on isegi juhtunud, et nad on täiega prod. Saame kasutada kehalises kasvatuses ja treeningutel õpitud oskusi, elada kaasa ja toetada teisi, mängida ausat mängu, nautida meeleolukat ja sportlikku koosolemist ning süüa üheskoos piparkooke, sest isegi diplomid on piparkoogist.

Aasta lõpus ja enne koolivaheajale minekut külastab meid Jõuluvana. Näitame ette kogu toreduse, mida me selleks puhuks õppinud oleme oma vanematele ja Jõuluvanale. Õhtu on pidulik ja täis  elevust. Sageli tulevad sel päeval veel mõned vilistlased koolimajja, et nautida ja  veelgi osa saada sellest toredast tundest. Paneme aastale kauni punkti.

Meie kandist on pärit Eesti kõige suurem kirjamees Anton Hansen Tammsaare. Inspireerituna kirjaniku loomingust ja tema suurest andest, on Albu kool võtnud oma missiooniks seda hoida  ja noorte seas populariseerida. Jaanuari lõpus saavad andekad noored kirjandushuvilised ja etlejad üle Eesti meie koolis kokku ja loevad Tammsaare tekste ette. Professionaalne ja mitmekülgne žürii, kes koosneb näitlejatest, õpetajatest, muuseumipedagoogidest valib välja oma lemmikud. See sündmus on eriline, näha noorte inimeste sügavust ja andekust Tammsaare tekstide ettekandmisel on võrratu. 

“Ilus oled isamaa!” - hoiame ja väärtustame oma riiki ja rahvast. Pidulik aktus, direktori ja õpilasesinduse presidendi vastuvõtt, meie kõigi ühine pidupäev.

“Ilu ja rõõmude looja - see on mu emakeel!” (K. Kuusk) 

Emakeelepäeval pöörame tähelepanu oma kaunile emakeelele ja selle hoidmisele.  Kohtume huvitavate külalistega, kirjanike, luuletajate, kultuuritegelastega, viime läbi konkursse, loeme luulet ja naudime sõnakunsti, igal aastal natuke isemoodi. Tõstame ausse ja väärtustame seda pärandit, mis meil on ja mida meie esivanemad on hoidnud ning kandnud.

Oma kooli tantsupidu on suurt elevust tekitav pidu. Siis saab viimne kui üks õpilane näidata oma tantsu- ja võimlemisoskust. Kavad valmivad kehalise kasvatuse programmis ettenähtud liikumiskavadena ja omaloominguliste klassikavadena. Vahel on lavalaudadel näha ka rahvatantsuringis õpitud tantsud. Igal aastal on oma teema, näiteks “Meri”, “Mehed”, “Talv”, “Eesti 100”   ja ühel aastal koguni “Reis ümber maailma”. Oli see vast tore reis! Käisime ära Indias, Kreekas, Aafrikas-Ugandas, Norras, Itaalias, USAs Venemaal ja paljudes teistes riikides. Selle käigus õpime palju erinevaid oskusi: julgust, loovust ja meeskonnatööd. Pole alati lihtne mõelda klassiga välja kava ja siis kõik saada ühtemoodi liikuma. Lisaks riided ja lavakaunistus. Tegemist on palju ja oskusi, mida arendada ning vaja läheb, on mitmeid. Lõpuks saame nautida üheskoos vanemate ja kogukonnaga toredat pidu. Kogu pidu ja ettevalmistust korraldab meie kooli tubli õpilasesindus.

Meie koolis on kõvad rammumehed. Rammumeestele meeldib ikka mõõtu võtta  ja nii nad siis võistlevad omavahel, et kes on kõige tugevam. Võistlusi on olnud erinevaid, tuleb vedada tünne, tõsta või liigutada suuri rehve, sikutada kive, tõmmata lõuga, istuda seina najal, rippuda kangil, taguda suuri sepanaelu, vedada autot ning palju muud huvitavat ja rasket. Vahel on teinud Kaitseliit keerukaid takistusradu, tutvustanud oma tegemisi ja varustust. See on päris suur ettevõtmine ja abi selle korraldamisel saame kogukonnast. Vaadata on väga huvitav. Poisid saavad meil loodetavasti tugevaks ja oskavad ennast ületada ka ettetulevate eluraskuste korral.

Kevad on kaunis aeg ja seda me tähistame ilusa ning südamliku kontserdiga, mille pühendame oma emadele. Kõik õpilased on  tublist kooliaasta jooksul õppinud ja eeskava ette valmistanud, nüüd saame suure pühendumusega seda oma vanematele ja vanavanematele näidata. Tunneme rõõmu oma laste tegemiste üle, oleme tänulikud nende töö ja pingutuse eest. Naudime üheskoos loomingulise kulgemise kauneid vilju.

Sporti tehakse ikka ja aasta läbi. Kevadel või suve hakul on suurem võistlus, kus võisteme erinevatel aladel ja üheskoos. Vahel võtame ette koolipere matka või klasside matkasid, kuidas parasjagu võimalused on. Oleme seigelnud kogu kooliperega kanuudega ja ööbinud metsas tarpides, matkanud klassiti jalgratastel ning pidanud oma spordi- ja tervisepäeva Valgehobusmäel seigeldes. Saame tugevamaks, ületame ennast, arendame koostööoskusi ja vastutustunnet. Kokkuvõttes saame öelda, et kõik see liidab kooliperet: õpetajaid ja õpilasi ning on meeldejääv.

Igal aastal uurime kaunist kodumaad ja avastamist on väga palju. Retked on peamiselt loodusesse, need on põnevad ja loomulikult harivad. Oleme käinud-näinud Lahemaa rahvusparki, Matsalu linnuriiki, Taevaskoja sipelgariiki, Peipsiveere looduskaitseala, Tuhamägesid ja kaevandusmuuseumi, sõitnud Emajõel lodjaga ja uurinud Emajõe valgala ning palju-palju muud toredat. Mida me sellest kõigest õpime, no oma silm on ikka kuningas. Kõik, mis on loodusõpetuse õpikus kirjas, saab oma silmaga üle vaadatud ja käega läbi katsutud, see on kõige tõhusam õppimine. No küll see Eestimaa on ilus maa!

 

Pitsid-patsid, sitsid-satsid, loomulikult veepüstolid ja kaisukarud ei puudu sellest päevast. See on vahva ja lustlik päev, saadame lõpukella aktusega oma üheksandikud valmistuma eksamiteks. 

Meenutame toredaid ühiselt veedetud aegu ja oleme eriliselt tänulikud oma kooli kõige vanematele õpilastele panuse eest, mis nad on meie kooli heaks andnud. Viimasel ajal on juhtunud ka nii, et kaheksas klass on pannud nad proovile, et kas ikka kõik on valmis iseseisvaks eluks ja uude kooli õppima asumiseks. 

Tore päev, ees ootab suvevaheaeg, aga enne seda on aeg tänada ja kiita kõiki meie kooli õpilasi, kes on olnud tublid, eeskujulikud, kohusetundlikud, püüdlikud ja andnud endast parima. Kiitust jagub kõigile, sest elu näitab, et iga Albu kooli õpilane on teinud aasta jooksul mitu kiitust väärt tegu. Rõõm on sellel päeval üle anda kiituskirju väga hea õppimise eest  ja  tänutähekese preemiaid õpilastele, kes on eriliselt silma paistnud hoolimise ja heategude poolest. Kooliaasta lõpetame ühise kringli söömisega toiduaidas.Meie koolis on au sees traditsioonid. Me hindame kõike seda, mida meie esivanemad on kalliks pidanud hoidnud ja austanud. Me kanname seda edasi laulu, tantsu ja rõõmuga. Meie väikesest koolist osaleb laulu- ja tantsupeol alati mitu kollektiivi nii tantsijaid kui lauljaid. Proovides on vahest raske, aga peol olla on alati eriline tunne. Tore, et meie koolis on pühendunud loovad ja inspireerivad õpetajad. Meil on rõõm nautida üksteise seltsi, sest laulu- ja tantsulaagrid on väga toredad. Me õpime arvestama ja hindama üksteist, oma maad ja kultuuri.

Juba kaua aega tagasi sai alguse multifilmiring. Nüüd me teeme seda kunstiringis ja igal aastal meie lapsed osalevad multifilmide tegemise võistlusel. Ja mitte ainult osalevad, vaid aina võidavad ja saavad preemiaid. Vot nii tublid lapsed on meil ja väga pühendunud õpetaja loomulikult ka. Oleme õppinud hästi palju, sest vaja läheb erinevaid teadmisi. Pead oskama välja mõelda köitva loo, selle kõik ära visualiseerima, kas joonistama või nukuks meisterdama, palju taustapilte kujundama, siis tuleb veel näidelda ja helindada ning kõige lõpuks saada asi purki. On ju vahva! Alati on tore töötada meeskonnas, siis õpid veel rohkem, sest kuulsate multifilmide tegemine on väga suur meeskonnatöö, seda oleme näinud oma silmaga Eesti Joonisfilmi stuudios.

Kas tead, mis on Väike Lava? Kui tead, siis oled kindlasti näitlemisega tegelenud ja sulle meeldib see. Meie koolis paljud lapsed teavad seda ja on käinud Väikese Lava festivalil. Neil läheb alati hästi, näitlemine on lihtsalt nii tore, et seal ei saagi kunagi halvasti minna. Õpid avastame iseennast, seda, mis sinus peidus on ja seda kõike sealt välja tooma. Siis veel arendad julgust ja esinemisoskust, õpid analüüsima olukordi ja elu. Nii palju tarkust, loomislusti ja rõõmu saab näiteringist ja näitlemisest.

Albu koolis mängivad kõik lapsed pilli. Seda mängitakse nii muusikatunnis, kui peale tunde. Mõnele meeldib kannel, ukulele või kitarr, teisele jälle karmoška, klaver või hoopis trummid. Vahet pole, milline on sinu maitse, peaasi et suudad toredad viisid pilli seest välja võluda. Mõnel aastal on kooli tabanud isegi bändipalavik, kus iga klass on loonud oma bändi. Kõik anded, isegi varjatud anded, saavad väikeses koolis oma võimaluse avaneda.

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula Tel 58054048
kool Tel 53324259 
sekretär Tel 5548625

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee