Hoolides loon õnneliku maailma

kooli kollaaž 3

Konsultatsioonide ajad

Õpetaja Aine/Kontakt aeg
Ingrid Sommer
II-III klass, inimeseõpetus V-VIII klass,
inglise keel II ja III klass
ingrid@albu.ee
kokkuleppel
Mare Kabel
IV klass, käsitöö ja kodundus V-IX klass,
loodusõpetus II-III klass, majandusõpetus I-V klass
mare@albu.ee
E 7. tund kokkuleppel
Kersti Liivak
I klass, kunstiõpetus I-IX klass
kersti@albu.ee
T 7. tund
Edda Joost
Matemaatika V-IX klass
edda@albu.ee
E 6. tund 5.kl
T,K 8. tund 6-9 kl
Berit Tomlinson
Inglise keel IV-IX klass, eesti keel ja kirjandus V-VII klass
berit@albu.ee
T 6.tund või K 7.tund kokkuleppel
Sirje Pehk
Eesti keel ja kirjandus VIII ja IX klass
sirje@albu.ee
kokkuleppel
Elle Viljamäe
Vene keel VI-IX klass
elle@albu.ee
E 7,8 tund
Kaja Kraav
Ajalugu V-IX klass, ühiskonnaõpetus IX klass,
muusika I-IX klass
kaja@albu.ee
E, K 8 tund kokkuleppel
Raili Tamm
Keemia, füüsika, VIII ja IX klass, loodusõpetus VII klass
raili@albu.ee
K 8 tund
N 8 tund
Aivo Sildnik
Geograafia, bioloogia VII-IX klass
aivo@albu.ee
kokkuleppel
Cevin Pent
Kehaline kasvatus I-IX klass, informaatika V-VIII klass
cevin@albu.ee
K 8 tund kokkuleppel
Kristiina Oprištšenko
Loodusõpetus V klass
kristiina@albu.ee
R 6 tund kokkuleppel
Valdu Konrad
Töö- ja tehnoloogiaõpetus V-IX klass
valdu@albu.ee
kokkuleppel

Kontakt

ALBU PÕHIKOOL

Albu küla
Järva vald
Järvamaa 73402

E-post: albupk[at]albu.ee

direktor Annika Orula
õpetajate tuba 38 53 729

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedia aadressil

https://www.facebook.com/AlbuPK/

Järelvalve teostamine    

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet korraldab välishindamisosakond.  
 

Meie piirkonna kontaktisik on: 

Õilme Saks, oilme.saks@hm.ee, tel  735 4026, 56910223 

Järva Vallavalitsus 

Pikk 56, 73301 Järva jaani, tel. 386 3377; info@jarva.ee