Albu ja Aravete kooli Lastevanemate akadeemia

Akadeemia on loodud lastevanematele ja õpetajatele selleks, et toetada laste harmoonilist arengut, neid paremini mõista, toetada ning suunata.

Sel korral kuulame kohvilaua taga koolitaja Heidi Antonsit teemal

“Lapse enesehinnang, selle kujunemine ja mõju lapse arengule”

Oled oodatud Albu kooli saali 15.02 kell 18:00